Vacature Projectcoördinator Service en Onderhoud

Regio:
Noord-Brabant
Ervaring:
Medior
Opleiding:
HBO

Functieomschrijving Projectcoördinator Service en Onderhoud

Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden in het kader van de uitvoering en
werkvoorbereiding van één of meerdere projecten conform bestek en tekeningen.
2. Verantwoordelijk voor de projectvoorbereiding op het gebied van organisatie, werkmethoden,
planning, etc.
3. Maakt zelfstandig planningen en afrekeningen met betrekking tot mutatiewoningen van A tot Z
(evt. volgens eenheidsprijzen) en/of kleine onderhoudsprojecten.
4. Maakt zelfstandig opnames met opdrachtgever en levert hiervan werkomschrijvingen aan ten
behoeve van de calculatie of calculeert zelf de werkzaamheden.
5. Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief optimale inzet van bouwplaatsmedewerkers op het
project, maakt hiervoor werkinstructies/werkmap.
6. Stuurt onderaannemers op het project aan.
7. Is verantwoordelijk voor een optimale inzet (en bestelling) van materieel en materialen.
8. Administreert dagelijks de gegevens met betrekking tot de uitvoering en bewaakt de voortgang,
kwaliteit en financiën van het project (ook meer- en minderwerk).
9. Onderhoudt contacten met opzichter, leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers, etc. en
fungeert tevens als accountmanager voor de opdrachtgever(s).
10. Zorgt ervoor dat het project wordt gerealiseerd conform het kwaliteitssysteem.
11. Draagt ervaringsgegevens aan ten behoeve van het projectinformatiesysteem van het
bedrijfsbureau.
12. Voert minimaal eenmaal per jaar beoordelings-/functioneringsgesprekken met de eigen
medewerkers conform het binnen de onderneming geldende beoordelingssysteem.
13. Neemt een pro-actieve houding aan t.o.v. terugdringing van het ziekteverzuim en draagt zorg
voor een intensieve begeleiding ingeval van ziekte van medewerkers.
14. Voldoet aan VGM + VCA-taken conform checklist VGM-Handboek.

 • Stelt de VGM-werkmap en de beheersmaatregelen op en zorgt voor naleving van de

afspraken

 • Zorgt voor VGM-informatie voor nieuwe medewerkers en registreert dit.
 • Zorgt voor een risico-inventarisatie voorafgaand aan nieuwe activiteiten en geeft hierover

taakgericht VGM-instructie.

 • Zorgt voor goedgekeurd materieel en gereedschap en neemt actie bij gebreken.
 • Zorgt voor naleving VGM-taken middels afspraken en toezicht
 • Zorgt voor naleving van het PBM-beleid (middels uitreiken PBM en plaatsen van borden)
 • Informeert medewerkers over gevaren, gevaarlijke stoffen en noodzakelijke maatregelen
 • Meldt onveilige situaties en incidenten (bij leidinggevenden en KAM-coördinator).
 • Houdt minstens één keer per maand een VGM-inspectie op locatie en verwerkt de

resultaten.

Functie-eisen

Competenties

 • Leidinggeven

Sturen
Delegeren
Motiveren van anderen
Ontwikkelen van anderen

 • Interpersoonlijke effectiviteit

Werken in teamverband
Integriteit
Stressbestendigheid

 • Analytisch vermogen

Probleemanalyse
Vakkundigheid
Plannen en organiseren

 • Bedrijfsmatig denken

Commerciële instelling

 • Stevigheid

Initiatief

 • Operationeel

Realisatie van doelen
Kennis

 • Heeft bouwkundige kennis op MBO+/HBO-niveau
 • Is in staat tot het maken en bewaken van schema’s met betrekking tot werkregelingen,

routing, levering en benodigde capaciteit en personeel

 • Kent bouwmaterialen en hun toepassingen en eigenschappen
 • Kent de toepassingen van het bouwmaterieel
 • Heeft kennis en inzicht in wettelijke eisen en procedures ten aanzien van arbo en milieu
 • Heeft kennis van bouwsystemen/methodieken
 • Heeft kennis van contractuele werkprocedures

Locatie

Noord Brabant

Solliciteren met LinkedIn Direct solliciteren

Upload je CV als PDF of Word document s.v.p.


Terug naar het vacature overzicht